Privacy & Disclaimer

De naam Linssen® en de productnamen Linssen Sturdy®, FIS®, SPH® en Variotop® (gepatenteerd in Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, patent aangevraagd in overige landen) zijn geregistreerde merknamen onder auteursrechtelijke bescherming.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Prijs- en productwijzigingen, wijzigingen van in- en exterieurtekeningen, uitrustingstabellen en basisgegevens evenals tekstuele fouten zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en gegevens met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden enkel bij benadering en zijn niet bindend. Op de getoonde afbeeldingen en foto's kunnen optionele uitvoeringen voor komen die niet tot het standaard leveringspakket behoren. Bij alle illustraties, indelingen en silhouettekeningen betreft het ‘artist’s impressions’ waarvan de maatvoering kan afwijken. U kunt zich over alle Linssen-jachten uitvoerig laten informeren op onze werf of bij uw Linssen Yachts-dealer.

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s e.d. op de website in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen, openbaar maken of toestemming geven voor publicatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linssen Yachts.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze websute is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. In het bijzonder wijzen wij u erop dat elk Linssen-jacht een uniek geproduceerd jacht is en dat er wat betreft uitrusting, indeling en samenstelling individuele afwijkingen mogelijk zijn ten opzichte van de standaards en gemiddelde maten.

© Linssen Yachts B.V. - Maasbracht

We willen u graag informeren hoe we met uw privacy omgaan en ons houden aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat we er zorgvuldig mee omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we op onze website verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Linssen Yachts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u informatie heeft aangevraagd, klant bent of op een andere manier een relatie met ons heeft en ons uw gegevens verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Eventuele bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode, plaatsnaam, land, taal
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Linssen Yachts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en/of diensten aan u te leveren
 • Om verkoopovereenkomsten op te kunnen stellen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van ons magazine (per post) en onze digitale nieuwsbrief

Verstrekking aan derden

Uitsluitend voor het verzenden van onze pakketten worden uw gegevens doorgestuurd aan onze verzender MyParcel. Ook uw emailadres en telefoonnummer worden doorgegeven om de service voor zendingen naar het buitenland te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens bewaard en gearchiveerd, totdat u opdracht geeft tot vernietiging of verwijdering. Wilt u dat de gegevens niet langer bewaard worden dan dient u contact met ons op te nemen.

Nieuwsbrieven en Linssen Magazine

Linssen Yachts stuurt regelmatig nieuwsbrieven en mailings. Dit gebeurt zowel digitaal (E-news, uitnodigingen, als per post (het Linssen Magazine, mailings, uitnodigingen). Hiermee informeren wij u over onze nieuwste producten, ontwikkelingen op de werf, beurzen, dealer-netwerk, Linssen Boating Holidays®-ontwikkelingen, in-house shows etc. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. Wilt u onze gedrukte mailings / Linssen Magazine niet meer ontvangen? Stuur ons dan per mail/post een afmelding.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool de Google Analytics service om statistieken en bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd doordat de laatste drie cijfers van het ip-adres (het laatste ‘octet’) worden verwijderd. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Ook willen wij u advertenties kunnen laten zien die zijn opgezet op basis van uw gebruik op internet. 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden door contact met ons op te nemen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Voor vragen over de dataverwerking van Linssen Yachts, inzage in de van u opgenomen gegevens of laten verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met:

Linssen Yachts B.V.

Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht

Postbus 7172, NL-6050 AD  Maasbracht

Of een mail sturen aan: info@linssenyachts.com